RUDOLF DESENSKÝ V BRATISLAVE

02.09.2016 00:00

Už niekoľko rokov sa medzi ľuďmi šíri mýtus o mužovi s výrazne nadštandardnými schopnosťami ovplyvňovať správanie psov a vrátiť rôznym spôsobom zmäteným zvieratám považovaným za krvilačné beštie ich pôvodnú tvár - tvár najlepšieho priateľa človeka.

Rudolf Desenský je autorom troch kníh – Ako poznať psiu dušu (2008), Poradňa -  Súvislosti - Informácie (2010) a Pes priateľ človeka (2011). Nie je však jednoduché dostať sa k týmto knižným titulom a prečítať si ich. Ich autor žije nevšedne aj vypadá nevšedne. Jedni ho považujú za uleteného, iní obdivujú ako jeho postoj, tak výsledky jeho práce so zvieratami, ktoré dosahuje v podmienkach pre mnohých ľudí ťažko akceptovateľných, pre iných pripomínajúcich torzá z ich snov (či už krásnych alebo strašných).

V každom prípade však tento človek dal mnohým psom odsúdeným na smrť šancu prežiť. Niektorým našiel nový domov, niektorých sám doopatroval a niekoľkým aj v súčasnosti domov poskytuje. Dokáže psov považovaných za nebezpečných predátorov upokojiť, podriadiť ich svojej vôli a vytvoriť z nich harmonicky žijúcu svorku.

Rudolf Desenský venoval okrem praktickej práce so psami mnoho času a energie aj štúdiu tejto problematiky. V súčasnosti pôsobí aj ako lektor a venuje sa okrem iného tiež bodovej myofaciálnej technike nazývanej Bowenové masáže so špecializáciou len na psov.  Trojdňový seminár a kurz so zameraním na túto problematiku organizačne zabezpečovaný občianskym združením Pes sympaťák sa uskutoční na začiatku októbra 2016 v Bratislave.

Pôvodne sme sa vybrali s Baronom na jeden seminár slávneho psychológa psov žijúceho na samote uprostred svorky psov v južných Čechách, okres Písek, obec Brloh 53 u Drhovle medzi Pískom a Strakonicami, aby sme pre vás zistili, kto to vlastne je. Ale nepoviem vám to, lebo teraz sa mi javí nepatričné hodnotiť výnimočného človeka na základe jedného stretnutia. Show sa totiž nekonala. Prišiel asertívny muž so skupinou priateľov a so psami. Psy zo samoty boli nádherné ako zo salónu, lektor bez rozdielu v tóne odpovedal trpezlivo ako na otázky skúsených chovateľov, tak na otázky zjavných začiatočníkov. Jasne bolo vidieť dve veci – tento človek vie, čo chce povedať a čo musí človek dodržať, ak chce so psom žiť nie trpieť a psy účastníkov seminára, ktoré sa dostali do jeho rúk sa menili - dávali si úplný pohov a očividne sa spoľahli, že s nimi bude zaobchádzať správne. Bola to zaujímavá skúsenosť, sme radi, že sme tam boli a dozvedeli sme sa o možnostiach, pre ktoré sa určite oplatí obohatiť si svoje vedomosti o poznatky dostupné v rámci aktivít Rudolfa Desenského.

rodina Rumplová