Školenie pre záujemcov o výstavníctvo

07.01.2016 00:00

UKK a ZŠK SR organizuje seminár VEDÚCICH KRUHOV a ZAPISOVATEĽOV.

Najbližší seminár: 12.-13.03.2016 Malý Lapáš

Cieľ: Seminár, cieľom ktorého je odborne pripraviť záujemcov z radov kynológie na výkon funkcie vedúceho kruhu a zapisovateľa na medzinárodných, národných a celoštátnych výstavách. 

Podmienky:  Záujem o kynológiu, predovšetkým výstavníctvo, znalosť: 
Výstavného poriadku FCI (https://www.skj.sk/documents/vp_skj.pdf
a Výstavného poriadku SKJ (https://www.skj.sk/documents/vystavny_poriadok_skj_2013.pdf), 
vek 18 rokov alebo súhlas zákonného zástupcu.

 

Úspešní absolventi seminára budú zaradení do zoznamu certifikovaných vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborného personálu. Seminár nie je určený začiatočníkom ale vystavovateľov, resp. skúseným záujemcom, ktorí už na výstavách pracovali v pozícii vedúci kruhu a zapisovateľ.