Školenie pre záujemcov o výstavníctvo

08.01.2017 00:00

Únia kynologických klubov v spolupráci so Zväzom športovej kynológie SR organizuje školenie pre vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborný personál. 

Do zoznamu odborného personálu budú zapísaní vedúci kruhov a zapisovatelia po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí písomného testu. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je výborná znalosť Medzinárodného výstavného poriadku, Výstavného poriadku SKJ, znalosť odbornej kynologickej terminológie a prax na výstavách. Seminár je určený pre ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko výstav a ovládajú výstavné poriadky a poriadky pre udeľovanie šampionátov.
 

Seminár sa uskutoční v dňoch 18.-19.3.2017 v Malom Lapáši / Ranč Nový dvor. 

Lektori/skúšajúci: Viera Stloukalová, Tibor Havelka

Ubytovanie si záujemcovia môžu objednať na 
zpolytanusk@zpolytanusk.sk, tel.: 0903 205 219.
Počas seminára bude účastníkom poskytnutý obed obidva dni.

Začiatok v sobotu o 10.00 hod. Predpokladaný koniec obidva dni o 16.00 hod.
Seminár bude možné ukončiť písomným testom, v nedeľu cca o 14.00 hod.

Kontaktná osoba: Viera Stloukalova, e-mail: personal@dogshow.sk

Dňa 18.3.2017 sa uskutoční školenie ohľadne spracovania agendy klubových akcií v systéme online. (Otvorenie výstavy, nové možnosti/predaj lístkov na večeru atď/, spracovanie prihlášok, kniha rozhodcu, zadávanie klubových titulov a veľa ďalšieho. Vhodné pre ľudí organizujúcich výstavy cez online dogshow.sk. Na školenie je potrebné sa nahlásiť v.javorcik@gmail.com.  

Uzávierka prihlášok:9.3.2017