Školenie presonálu

12.02.2024 00:00

Vážení priatelia,

na základe veľkého záujmu o školenie pridávame nový termín školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách organizovaných ÚKK/ZŠK. 

Pozor, školenie je vhodné aj pre záujemcov o vedúcich kruhov, keďže súčasťou školenia je aj časť o výstavnom poriadku. Váš záujem vzdelávať sa a posúvať výstavy na Slovensku vpred nás nesmierne teší.

 Viac informácií o školení:

16. 3. 2024 (sobota) v Banskej Bystrici v hoteli DIXON a bude prebiehať od 10:00 – 18:00 hod. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu každý účastník získa certifikát.

Prosím, berte časové rozmedzie ako informatívne. Presný harmonogram pošleme čo najskôr. 

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na školení 16. 3. 2024 a to najneskôr do 17. 2. 2024 vyplnením formulára. Kapacita jedného školenia je 40 ľudí.

LINK na formulár: https://forms.gle/N2SrZp39DfPum4Vp7