Skúšky vlohy pasenia

07.11.2016 00:00

V nedeľu 6.11.2016 sa konali Skúšky vlohy pasenia v Libhosti (Česká republika, rozhodca Josef Škurek). 

Hashfan Villfred  a Clear Diamond Kasmir Moravia potvrdili vlohy na pasenie. 

Vill skončil ako najlepší cardigan v tento deň.

Srdečne blahoželáme!