Športové aktivity pre corgi

28.08.2013 14:11

Na schôdzi výboru klubu, ktorá sa konala 26.8.2013 bola kooptovaná ako členka výboru pre športové aktivity Mgr. Lenka Letková. Jej činnosťou bude poskytovať informácie o pasení a agility prostredníctvom internetu leletkova@gmail.com .

Viac informácií o športových aktivitách pre psíkov, súťaže a fotografie si možete pozrieť na stránku: https://mangotango6.webnode.sk/

 

Výbor klubu WCCS