Stretnutie v Devínskej Novej Vsi dňa 20. júna 2015

03.07.2015 00:00

Stretnutie v Devínskej Novej Vsi dňa 20. júna 2015

Prvé zvítanie bolo pri parkovisku, kde sa na blízkej lúčke  zoznamovali ľudia aj psy. Potom sa išlo k jazeru, opäť v družnej debate, najmä o výčinoch našich miláčikov. Pod stromami sa príjemne išlo, žiaľ, počasie nás „dobehlo“. Spustil sa výdatný dážď a ten ukončil príjemnú prechádzku. Niektorí účastníci dobehli do výletnej reštaurácie, riadne zmoknutí, kde sa predsa len dočkali konca dažďa, ale viacerí utekali mokrí až do svojich aut a odišli domov.

Ostáva nám len dúfať, že budúceho stretnutia sa  zúčastní opäť hojný počet členov, priateľov a psov a počasie k nám bude priaznivejšie!

Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli na stretnutie corgi klubu v Devínskej Novej Vsi a prajeme vám krásne prežitie léta a veľa úspechov a radosti s vašimi psíčkami.

 

Okrem členov klubu sa zúčastnili stretnutia aj mnohí rodinní príslušníci a priatelia členov klubu.

 

A na záver otázka, či by ste si nechceli stretnutie corgi klubu zopakovať,  v dohodnutom termíne napr. na konci léta alebo na začiatku zimy a pri stálejšom počasí? Čakáme vaše podnety..................