Treba zaplatiť členský poplatok na rok 2015

03.01.2015 12:12

Vážení členovia klubu, do konca januára, prosíme o zaplatenie členského poplatku 15€ na rok 2015. Ďakujeme vám za priazeň, tešíme sa na spoločné stretnutia, športové aktivity, klubovú výstavu a nových členov!

                                                                                  Welsh Corgi Club Slovakia

Info pre platbu:

Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200 VUB

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

SWIFT:SUBASKBX