Úhrada členského poplatku

03.01.2020 00:00

Vážení členovia corgi klubu zo Slovenska aj zahraničia, nezmenený členský poplatok 20€ na rok 2020 je potrebné uhradiť na nezmenené číslo účtu vedené vo VUB banke : IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112 do konca januára 2020.

 

Ďakujeme


Viac tu: https://www.corgi.sk/klub/platby/