Vykonávací predpis FCI v plnom znení

16.02.2022 00:00

Milí priatelia,

 

v poslednom období sa opakovane objavili importované jedince u ktorých ich majitelia, ktorí majú uznaný registrovaný názov chovu, dali tento názov uviesť v mene importovaného jedinca.

 

Únia kynologických klubov nám zaslala výzvu, ktorou všetkých svojich členov upozorňuje na znenie Vykonávacieho predpisu FCI v ktorom je uvedené, že psy nemôžu mať v ich registrovanom mene, či už pred alebo za menom, názov iného registrovaného názvu chovu (chovateľskej stanice) ako toho, ktorý patrí ich chovateľovi. Za chovateľa sa považuje majiteľ suky v čase narodenia šteniat.

 

Na základe uvedeného žiadame všetkých budúcich majiteľom, aby nežiadali od chovateľov dávať šteňatám mená, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedeným znením Vykonávacieho predpisu FCI.

 

Vykonávací predpis FCI v celom znení môžete nájsť na

www.skj.sk/documents/Vykonavaci_predpis_FCI.pdf