Výstavná Nitra so súrodencami Archiem a Ariou

18.01.2017 00:00

Nedelná Nitra patrila súrodencom Archiemu a Arii z chovnej stanice Dream of Youth.

Archie Dream of Youth sa v triede strednej umiestnil výborne s titulom: CAC, V1 a má pekne našliapnuté na šampióna slovenska.

Aria Dream of Youth zabodovaa najprv vo svojej strednej triede s titulom: CAC, V1 a potom si odniesla prvenstvo spomedzi všetkých feniek s titulom: CACIB, BOS.

Srdečne gratulujeme!