POSUDKOVÉ LISTY 

Prosíme vystavovateľov z Klubovej výstavy WCCS 2018 v Pezinku a zo Špeciálnej výstavy WCCS 2018 v Mojmírovciach

aby svoje posudkové listy z uvedených výstav pred použitím na priznanie šampionátov

zaslali za účelom ich doplnenia tajomníčke WCCS na adresu : 

JUDr. Anna Rumplová 841 02 Bratislava, Homolova 12.

 Za vzniknuté komplikácie sa Vám touto cestou výstavný výbor ospravedlňuje.

 

 

 

Aktuality/Novinky

BONITÁCIA 24.marca

06.03.2018 00:00
Milí priatelia, na Klubovej výstave v Pezinku sa uskutoční aj BONITÁCIA psov podľa platného bonitačného poriadku. Ak spĺňa Vás...
Prvá oficiálna štatistika prihlásených psíkov na KV po 1.uzávierke, ku dňu 26.02.2018: SPOLU 17    

Mashka je puppy champion

20.02.2018 00:00
Mashka sa úspešne zapojila do výstavného kruhu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Dom Corgi Now Iam Here - /Som tu -...
Victory Show získal Harry V1 CAC a Junior Victory Winner a ARYA V1 CAC  Victory winner čím splnila podmienky na udelenie...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vitajte u nás

Táto stránka je venovaná všetkým milovníkom plemien

Welsh Corgi Cardigan a

Welsh Corgi Pembroke

Sme klub nadšencov, príďte medzi nás!

PRIHLÁŠKA DO KLUBU:  PRIHLÁŠKA_DO_KLUBU_WELSH_CORGI_2019.docx

          

Milí členovia WCCS,  splatnosť členského poplatku na rok 2019 je do 31.01.2019
IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

Viac tu: https://www.corgi.sk/klub/platby/
 
 
 
Pozvánka na výstavy: